Masaż w mieście Jarosław

Jesteś tu, bo szukasz usługi masaż w mieście Jarosław, zgadza się?

Masaż jest zabiegiem leczniczym obecnie zaliczanym do rodziny zabiegów fizjoterapeutycznych. Masaż  w formie leczniczej jest jednym z najstarszych  form odziaływania na organizm i zdrowie człowieka. Pierwsze wzmianki o leczniczym wpływie masażu odnajdywane w podaniach na temat  historii i kultury antycznej Grecji, w cywilizacji Cesarstwa Rzymskiego oraz w Egipskim piśmie hieroglificznym odkrywanym w czasie prac archeologicznych. Bujny rozkwit i badawcze spojrzenie na masaż jako samodzielną formę leczenia przypada na lata 60 i 70 dwudziestego stulecia. W Europie kraje skandynawskie, a w szczególności Szwecja ma niezaprzeczalne zasługi w rozwoju kultury fizycznej oraz  masażu jako leczniczej terapii. Masaż Szwedzki lub inaczej nazywany masażem klasycznym stał się podstawą i baza do nauczania masażu jako medycznej procedury leczniczej. Do dziś standardy masażu klasycznego szczególnie w krajach Europy stanowi bazę do nauki i dalszego rozwoju tej formy leczenia.

Masaż Jarosław

Jaki wpływ ma masaż na organizm człowieka ? W czym pomaga masaż ?

Masaż prowadzony w formie zabiegu leczniczego wywiera bardzo duży wpływ na organizm człowieka, jego fizjologie, zmiany funkcjonalne tkanek oraz procesy biochemiczne organizmu. Uwalnianie tkanki . Podczas codziennych aktywności ruchowych w organizmie dochodzi do naprzemiennego skurczu i rozluźniania mięśni i powięzi, ścięgna i więzadła są naprężane oraz rozprężane cyklicznie w trakcie ruchów w stawach. W momentach długotrwałego przeciążenia lub bardzo gwałtownego, ponadnaturalnego skurczu może dochodzić do powstawania miejscowych adhezji – sklejenia tkanek. Tkanki ze sobą sąsiadujące,: mięsnie, przedziały powięziowe, włókna nerwowe musze wykazywać odpowiedna ruchomość pomiędzy sobą. Tkanki ludzkiego organizmu karmią się ruchem. Brak lub organicznie  ruchomości powoduje stopniowe  niedotlenienie, brak odżywienia i utratę odpowiedniej długości, w fazie przewlekłej powoduje to bolesności i zwyrodnienia mięśni, więzadeł oraz ścięgien.

masaż
sklejenie tkanek miękkich

Drenaż płynów. Wymiana gazowa, natlenianie, oraz odżywienie tkanki oraz jej oczyszczenie z produktów przemian energetycznych odbywa się dzięki płynom i w ich środowisku. Aby wymienione  procesy fizjologiczne mogły zachodzić dynamicznie i skutecznie, musi być zapewniony odpowiedni drenaż płynów. Płyny ustrojowe muszą podlegać ciągłemu przepływowi i wymianie. Jedynie wtedy możliwe jest zachowanie właściwej homeostazy tkanki oraz jej właściwe funkcjonowanie. Aby procesy drenażu miały miejsce tkanki muszą być elastyczne, właściwie ruchome oraz sprężyste. Przy utracie tych parametrów dochodzi do zastoju płynowego co traumatyzuje tkankę i prowadzi do jej uszkodzenia i zwyrodnienia. Pod wpływem pracy terapeutycznej masażu dochodzi do zmiany stanu funkcjonalnego tkanek, włókna kolagenowe budujące mięsnie ściągną i więzadła zostają rozluźnione, zwiększone zostaję zakres i przesuwalność tkanek. Przywrócony zostaje właściwy poziom wymiany płynów. Rozgrzana i zmobilizowana tkanka zostaje uwolniona z lokalnego sklejenia. Pozwala to na odzyskanie właściwej homeostazy oraz sprawności funkcjonowania i regeneracji po wykonanym obciążeniu.  Masaż jest idealnym zabiegiem poprawiającym drenaż tkanek zajętych dysfunkcją przywracając właściwe mechanizmy regulacji poprawiamy stan zdrowia poprzez zabiegi masażu leczniczego.

blank
Środowisko płynowe organizmu

Masaż kręgosłupa

Masaż lecznicy stosowany przy schorzeniach kręgosłupa jest prawdopodobnie najczęstszą formą ręcznego leczenia kręgosłupa. Idealnie sprawdza się w przypadku wzmożonego napięcia mięśni przykręgosłupowych powodujących powstanie miogelozy. Miogeloza jest fizyczną odpowiedzą mięśnia na zbytnie obciążenie, lub co równie istotne jako wyraz zablokowania sąsiedniego segmentu kręgosłupa. Miogeloza przybiera formę ‘’kluski’’, ‘’groszku’’ lub ‘’sznura’’ zlokalizowanego w przebiegu włókna mięśniowego. Migeloza skraca mięsień, organiczna ruch połączonego z nim kręgu, jest bolesna i twarda w dotyku. W wielu przypadkach precyzyjne i umiejętne rozmasowanie, rozciągniecie miogelozy wystarcza aby odblokować i przywrócić ruchomość zablokowania kręgosłupa. Poza leczeniem krótki mięśni przykręgosłupowym masaż idealnie sprawdza się w leczeniu dużych  mięśni posturalnych oraz lokomocyjnych.  

blank
          Miogelozy przykręgosłupowe

Każdy mięsień szkieletowy posiada swoją normę długości która pozwala na odpowiednie wydatne funkcjonowanie. Na skutek użytkowania i nadmiernego przeciążenia może dojść do wytworzenia w mięśnia punktów bolesnych, skróceń, oraz zagęszczeń tkanki. Mięsień który uległ nadmiernemu skróceniu powoduje permanentne pociąganie i zbliżanie elementów szkieletu do którego jest umocowany za pomocą ścięgna. Powoduje to w konsekwencji  zmianę ustawienia szkieletu mogąca skutkować zmianą postawy ciała. Zmianie ulega położenia elementów w stawie oraz często przeniesienie środka ciężkości ciała poza naturalne położenie. Wszystkie te niekorzystne  sytuacje są podstawa do rozwoju różnorakich chorób i zespołów bólowych. Najpospolitsze zmiany postawy sterowane zmianę napięcia mięśniowego to: hiper lordoza lędźwiowa – zwiększone napięcie mięśni prostowników kręgosłupa, przodopochylenie miednicy – zwiększone napięcie mm biodrowych, czworogłowych uda, smartfonowa szyja – zwiększone napięcie mięśni podpotylicznych oraz mostowko-obojczykowo-sutkowych, plecy okrągłe-obkurczanie mięśni klatki piersiowej. Odpowiednia terapia tych obkurczonych mięśni za pomocą masażu oraz rozciągania połączone z terapią reedukującą postawę ciała stanowi skuteczna terapie wielu przewlekłych bólowych schorzeń.

blank
          Górny otwór klatki piersiowej

Cieśni neurologiczne i naczyniowe. Organizm człowieka ma układ warstwowy, przenikający się i splatających ze sobą struktur. Długie struktury takie jak korzenie nerwowe mierzące niekiedy do 90-100 centymetrów długości, oraz tętnice i naczynia żylne muszą na swoim przebiegu przechodzić w przez struktury mięśniowo powięziowe. Naczynia i nerwy Często na swoim przebiegu napotykają wąskie kanały anatomiczne gdzie występuje spore ryzyko uwięźnięcia(sklejenia, przyciśnięcia) i przyduszenia. Każde dodatkowe skrócenie mięśnia który bierze udział w budowaniu anatomicznego może spowodować jego miejscowy ucisk powodujący szereg objawów. Objawami ucisku nerwu jest najczęściej ból połączony z mrowienie w obszarze zaopatrywanym przez czuciowo przez dany nerw, osłabienie mięśni które są unerwiane ruchowo przez ten nerw. Ucisk naczynia krwionośnego objawia się często jako słabe ukrwienie, oziębienie kończyny, szybsze zwyrodnienie jednego stawu. Uciski  w kanałach anatomicznych często imitują problemy centralne-  kręgosłupowe w typie przepuklin czy sekwestracji dysków miedzykręgowych. Przeoczenie aktywnej cieśni anatomicznej często utrudnia diagnozę i uniemożliwia skuteczne leczenie schorzenia. Skuteczna terapia masazem, rozciąganiem i neuromobilizacja pomaga skutecznie leczyć tego typu schorzenia. Najczęściej spotykane uciśnięcia nerwów obwodowych to zespół mięśnia gruszkowatego – ucisk nerwu kulszowego, górny otwór klatki piersiowej – ucisk nerwów i naczyń kończyny , czy ucisk w obrębie mięśnia nawrotnego obłego nerwu pośrodkowego. Bóle głowy w przebiegu ucisku nerwów podpotylicznych.

Masaż w problemach stawowych

Stawy człowieka są skomplikowanymi systemami  zawiasów które służą przenoszeniu energii i wykonywania ruchów. Napędzane i stabilizowane są za pomocą systemu mięśniowego. Odpowiednia długość mięśni i ich wytrenowanie  zapewnia dobrą i wydajną pracę stawów. Obkurczanie tkanek mięśniowych zmniejsza zakres ruchomości co prowadzi w dalszej kolejności do obkurczenia biernych elementów stawu – torebka stawowo, więzadła stawowe. Sytuacje nieleczona w dalszej dynamice doprowadza do degeneracji chrząstki stawowej i całego stawu – przykładowo zwyrodnienie biodra w przykurczu mięśni rotatorów stawu biodrowego. Masaż w leczeniu stawów również idealnie sprawdza się jako wstęp do lecznie stawowego w postaci mobilizacji i manipulacji stawów. Staw wcześniej opracowany odpowiednim masażem łatwiej poddaje się zabiegom medycyny manualnej. Efekty takiej kompleksowej terapii trwają odpowiednio dużej-via terapia zamrożonego barku poprzez mobilizacje stawowe poprzedzone technikami mięśniowego masażu leczniczego obrębie struktur stożka rotatorów ramienia.

Masaż relaksacyjny

Jest formą masażu ukierunkowaną na zmniejszenie poziomu stresu i napięcia psychicznego u pacjenta. Standardowo techniki masażu relaksacyjnego utrzymywane są w rytmicznym przebiegu. Ludzki układ nerwowy  odpowiada za magazynowanie i przetwarzanie informacji i emocji. Ich nadmiar lub nieodpowiednie odreagowywanie może niekorzystnie odbijać się na zdrowiu osób mających takie skłonności. Nadmiar stresu manifestuje się również w układzie mięśniowo szkieletowym. Przeładowany układ nerwowy powoduje szereg niekorzystnych skutków w tkance mięśniowej. Mięśnie staja się sztywne, skracają swoją długość. Dochodzi do powstania zaburzeń ukrwienie i natlenienia tkanek. Długotrwałe  wzmożone napięcie mięśniowe niechybnie prowadzi do zmian  postawie ciała, wzmożonej bolesności oraz niejako podbija poziom stresu i frustracji pacjenta. Najczęściej sytuacje przeciążenia układu mięśniowego pochodzenia stresowego czy przeciążeniowego  manifestują się górnym odcinku piersiowym, mięśniach czworobocznych, kręgosłupie szyjnym oraz podstawie czaszki. Dosyć często również obserwuje problemy w okolicy bioder i miednicy będące wynikiem sytuacji stresowych. Odpowiednio porodzona sesja masażu relaksacyjnego pozwala na złapanie oddechu, wylądowanie napięcia układu nerwowego. Obniża poziom stresu i przywraca prawidłowe funkcjonowanie, mięśni, a często i innych układów takich jak układ trawienie, czy układ odpornościowy. Poprawia się jakość snu, co ma wpływ na spadem napięcia emocjonalnego.

Masaż relaksacyjny w Gabinecie Renova Jarosław : 120 zł/sesja/45min

blank
blank

Masaż leczniczy

Jest zabiegiem z zakresu fizjoterapii. Jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie leczenie dysfunkcji powstałej w ludzkim organizmie.  Leczenie odbywa się przez odpowiednio prowadzone techniki ręczne na ciele pacjenta. Masaż leczniczy w gabinecie Renova prowadzony jest  w sposób połowicznie suchy. Nie używam klasycznych oliwek do masażu. Do pracy na skórze używam wosku do uwalniania mięśniowo-powięziowego, zapewnia on odpadnie chwyt i eliminuje nadmierne ślizganie. Masaż leczniczy okazuje się idealna formą leczenie bólu mięśniowo-powięziowego, w tym do likwidacji aktywnych punktów maksymalnie bolesnych tzw. Trigger Pointów. W odpowiedzi na długotrwałe przeciążenie, lub zwyrodnienie bądź nagły uraz w tkance mięśniowej dochodzi do wytworzenia tzw. Trigger Point’ow  – punktów spustowych. Są to miejsca ‘’zawiązania” tkanki mięśniowej, punt spustowy jaki się jako niewielki groszek w mięśniu, jest bolesny, często ocieplony i opuchnięty. Punt spustowy jest bolesny miejscowo, może również powodować występowanie bólu promieniującego. Ból promieniujący występuje w miejscu odległym od jego oryginalnej przyczyny. Masaż lecznicy stosowany w odpowiedniej formie poprawa prace stawów, mobilność korzeni nerwowych oraz odżywia tkankę poddaną zabiegowi.

Masaż leczniczy w Gabinecie Renova Jarosław : stosowany jak całościowa sesja lub element wizyty leczniczej  120 zł/sesja/45min

Masaż tkanek głębokich Jarosław

Precyzyjna i skupiona forma zabiegu. Zabieg masażu obejmie mniejszą powierzchnie ciała, wykonywany  jest na małym obszarze takim jak brzusiec mięśnia lub bruzda międzymięśniowa. Przy pomocy masażu tkanek głębokich możliwe jest opracowanie miejsca położonego w głębszej partii ciała przykrytej inną tkanką. Dobrym przykładem jest tu praca na miednicy gdzie mięśnie i tkanki układają się warstwowo, wymuszając prace poprzez kilka elementów. W masażu głębokim często używa się łokcia lub kostek nadgarstka jako elementu przyłożenia siły do tkanki.

Masaż tkanek głębokich w Gabinecie Renova Jarosław, stosowany jak całościowa sesja lub element wizyty leczniczej  120 zł/sesja/45min

Masaż tkanek gładkich
Masaż poprzeczny Jarosław

Masaż poprzeczny Jarosław

Został opracowany i spopularyzowany przez brytyjskiego lekarza James’a Cyriax’a.  Masaż poprzeczny zgodnie z nazwa stosuje  poprzecznie wobec przebiegu tkanek. Ma on za zadanie rozerwanie i przywrócenie wzajemnej przesuwalności w tkankach które zostały posklejane w wyniku urazu  lub permanentnego stanu przeciążenia i zapalenia. Masaż poprzeczny obejmuje tylko miejsce bolesne, zmienione chorobowo najczęściej o powierzchni 1 lub 2 cm kwadratowych.

Masaż tkanek głębokich w Gabinecie Renova Jarosław : stosowany jak element wizyty leczniczej  120 zł/sesja/45min

Masaż funkcjonalny Jarosław

Stawy człowieka są skomplikowanymi systemami  zawiasów które służą przenoszeniu energii i wykonywania ruchów. Napędzane i stabilizowane są za pomocą systemu mięśniowego. Odpowiednia długość mięśni i ich wytrenowanie  zapewnia dobrą i wydajną pracę stawów. Obkurczanie tkanek mięśniowych zmniejsza zakres ruchomości co prowadzi w dalszej kolejności do obkurczenia biernych elementów stawu – torebka stawowo, więzadła stawowe. Sytuacje nieleczona w dalszej dynamice doprowadza do degeneracji chrząstki stawowej i całego stawu – przykładowo zwyrodnienie biodra w przykurczu mięśni rotatorów stawu biodrowego. Masaż w leczeniu stawów również idealnie sprawdza się jako wstęp do lecznie stawowego w postaci mobilizacji i manipulacji stawów. Staw wcześniej opracowany odpowiednim masażem łatwiej poddaje się zabiegom medycyny manualnej. Efekty takiej kompleksowej terapii trwają odpowiednio dużej-via terapia zamrożonego barku poprzez mobilizacje stawowe poprzedzone technikami mięśniowego masażu leczniczego obrębie struktur stożka rotatorów ramienia.

Masaż funkcjonalny w Gabinecie Renova Jarosław : 120 zł/sesja/45min

Masaż funkcjonalny Jarosław

Kto może korzystać z za zabiegów masażu? Czy istnieją ograniczenia w stosowaniu masażu?

W zasadzie każda osoba bez względu na wiek, płeć oraz budowę fizyczna może być poddawana zabiegom masażu. Najstarsza osoba będąca pacjentką na masażu w Gabinecie Renova ukończyła 94! lata. Oczywiście część schorzeń wyklucza możliwość takiej formy leczenia. Jest ich relatywnie mało. Skrajna niewydolność krążenia, nerek, ciężka niewydolność oddechowa. Zmiany zapalne na skórze. Uogólnione zajecie organizmu procesem nowotworowym, świeże złamania i przerwania ciągłości skóry.

Jak przygotować się do zabiegu masażu?

Wygodna odzież i dobre nastawienie to podstawa jaką trzeba ze sobą zabrać na zabieg. Pacjent może w zależności od preferencji odsłonić tylko opracowywaną cześć ciała np. plecy lub rozebrać się do bielizny dla własnej wygody. Wybór zawsze ma osoba leczona.

Cennik masażu w lokalizacji Jarosław

Rodzaj masażu  Cena Czas trwania
Masaż leczniczy 130 zł 45 minut
Masaż relaksacyjny 130 zł 45 minut
Masaż klasyczny 130 zł 45 minut
Masaż powięziowy 130 zł 45 minut
Masaż tkanek głębokich 130 zł 45 minut
Masaż funkcjonalny 130 zł 45 minut
Masaż sportowy 130 zł 45 minut
Masaż limfatyczny 130 zł 45 minut
Masaż  poprzeczny Do ustalenia Do ustalenia

Umów wizytę: +48 607 244 088

Jestem dostępny codziennie w godzinach 9:00 – 17:00, serdecznie zapraszam na masaż leczniczy.

Cyprysowa 6 Jarosław, Podkarpackie 37-500
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48-607-244-088
Jarosław - Renova