Kolano biegacza(zespół tarcia pasma biodrowo-lędzwiowego).

Jest problemem dotykającym osoby aktywne, uprawiające sport lub długotrwale przebywające w pozycji stojącej(praca). Pasmo biodrowo-piszczelowe jest przedłużeniem mięśnia naprężacza powięzi szerokiej oraz mięśnia pośladkowego wielkiego i średniego. Rozciąga  się od  przednio-bocznej powierzchni  miednicy, schodząc w dół boczną powierzchnią uda,  łącząc swoje włókna z kresą chropowatą. Pasmo biodrowo-piszczelowe przechodzi nad nadkłykciem bocznym kości udowej, i kończy swój bieg na bocznej stronie kości piszczelowej, w okolicy guzka  Gerdy’ego. Pasmo biodrowo-piszczelowe jest nieelastyczną, kolagenową strukturą o szerokości 5–6 cm należącą do bocznej części powięzi szerokiej.

Przy przechodzeniu kolana z pełnego wyprostu do zgięcia pasmo biodrowo piszczelowe przemieszcza się nad nadkłykciem bocznym kości udowej. W sytuacji zaburzonej biomechaniki kończyny lub wzmożonego napięcia tkanek w okolicy nadkłykcia bocznego  może dochodzić do nadmiernego obcierania tkanek pasma biodrowo-piszczelowego o wyrośle kostne kości udowej.  Do tarcia dochodzi przy stawie kolanowym zgiętym do lub poniżej 30°.

Wzmożona kompresja w miejscy  styku obu tych elementów anatomicznych może doprowadzić do podrażnienia tkanek pasma i powstania lokalnego odczyny zapalnego i degeneracji włókien kolagenowych budujących pasmo. Zespół pasma biodrowo-piszczelowego objawia się bólem odczuwanym ponad brzegiem bocznym stawu kolanowego, który zwiększa się podczas aktywności, początkowo ustępuje po odpoczynku. Najczęściej występuje w sytuacjach, w których dochodzi do częstych ruchów zginania i prostowania w stawie kolanowym.

                                                         umiejscowienie tarcia pasma b-p o kość udową

Fizjoterapia kolana biegacza, szczególnie u sportowców zawodowych jest wyzwaniem. Terapią musi zostać objęty cały aparat ruchu aby wyeliminować zaburzenia które finalnie odpowiadają za powstanie patologii pasma biodrowo piszczelowego. Miejscowe dolegliwości mogą być ograniczane przez różne formy pracy ręcznej jak również narzędziowej. Szczególną role w powstawaniu kol skoczka przypisuje się miednicy jako miejscu dystrybucji obciążeń na kończyny i ich stawy. 

Jarosław - Renova